20 05 Pojava asnog Krsta U Jerusalimu

20 05 Pojava asnog Krsta U Jerusalimu